Show simple item record

Ogled o izvorima i nekim aspektima odgovornosti

dc.creatorKoprivica, Časlav
dc.date.accessioned2021-04-02T12:05:53Z
dc.date.available2021-04-02T12:05:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0353-7919
dc.identifier.urihttp://rfpn.fpn.bg.ac.rs/handle/123456789/422
dc.description.abstractThis paper discusses the origin and the sense of the human concept of 'being accountable', beginning with the understanding of human beings as such and of the fundamental situation of their existence. The key distinction which is introduced is that between a general capability for accountability (for which I used the term 'accountabilities'), which, on the one hand, stems from a person's awareness of their being and the consequences of their actions, and on the other hand, stems from the circumstances when a person's real accountability/guilt is derived from the actual performance of an action. Furthermore, a human, in the 'ideal' case, is accountable due to the totality of his intention and the awareness of the intent, the deed, the action, and the resulting outcome, although there are also possible situations when accountability/guilt arise even in the absence of some of these aspects and when the qualification of the accountability changes in relation to a given situation.en
dc.description.abstractU ovom tekstu istražujemo porijeklo i smisao čovjekovog 'bivanja odgovornim', polazeći od razumijevanja njegovog bića i temeljne situacije njegove egzistencije. Ključna distinkcija koja se tu uvodi, jeste ona između opšte i načelne podobnosti za odgovornost (koju smo nazvali 'odgovornost'), koja proističe iz same činjenosti čovjekove osviješćenosti posljedica sopstvenog činjenja, na jednoj strani, i nastupanja okolnosti kada se iz faktičke učinjenosti - skrivljenosti, izvodi čovjekova realna odgovornost, na drugoj. Na drugom mjestu, čovjek je, u 'idealnom' slučaju, odgovoran zbog ukupnosti namjere, svjesnosti namjeravanoga, odnosno učinjenoga, te postupanja i ishoda koji iz toga nastaje, iako postoje situacije, kada odgovornost - skrivljenost, nastupa i izostankom nekih od ovih momenata, kada i kvalifikacija odgovornosti postaje drugačija u odnosu na pomenuti slučaj.sr
dc.publisherUniverzitet u Nišu, Niš
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179064/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceTeme
dc.subjectaccountabilityen
dc.subjectethicsen
dc.subjectanthropologyen
dc.subjectjusticeen
dc.subjectguilten
dc.subjectfinitenessen
dc.subjectodgovornostsr
dc.subjectetikasr
dc.subjectantropologijasr
dc.subjectpravosr
dc.subjectkrivicasr
dc.subjectkonačnostsr
dc.titleAn essay on origins and some aspects of accountabilityen
dc.titleOgled o izvorima i nekim aspektima odgovornostisr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.citation.epage1526
dc.citation.issue4
dc.citation.other37(4): 1507-1526
dc.citation.rankM24
dc.citation.spage1507
dc.citation.volume37
dc.identifier.fulltexthttp://rfpn.fpn.bg.ac.rs/bitstream/id/264/419.pdf
dc.identifier.rcubconv_438
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record