Show simple item record

The Protection of Copyright Law and the Right to Freedom of Expression on the Internet

dc.creatorSurčulija-Milojević, Jelena
dc.date.accessioned2023-05-23T07:59:18Z
dc.date.available2023-05-23T07:59:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-86-81319-05-5
dc.identifier.isbn978-86-7379-357-3
dc.identifier.isbn978-86-80186-00-9
dc.identifier.urihttp://rfpn.fpn.bg.ac.rs/handle/123456789/1012
dc.description.abstractОвај рад има за циљ да представи механизме заштите ауторског права, најчешће облике кршења ауторског права, као и однос ауторског права и права на слободу изражавања на интернету. Рад ће се посебно осврнути на нови покрет настао почетком двадесетпрвог века – creative commons лиценце – где аутори свесно уступају део права на коришћење ауторског дела, зарад лакшег коришћења тог дела у јавној сфери. Ауторском праву се у овом раду приступа како из угла регулатора (међународних организација, Европске Уније, Републике Србије), самих аутора али и корисника ауторског дела на интернету. Биће представљени студије случајева кршења ауторског права на интернету. Појавом и широком употребом интернета, ауторско право је угроженије него икада. Данас се једним кликом не само прекопирава цело ауторско дело, већ се оно са лакоћом даље дистрибуира. Биће представљене опције заштите ауторског права под creative commons лиценцама, где аутор увек остаје наведен као креатор свог дела, али сада дело нуди на коришћење јавности под унапред дефинисаним условима. На крају, рад ће указати на однос ауторског права и права на слободу изражавања, на тачке где се ова два права међусобно сусрећу, када које право преовладава у односу на оно друго. Очекивани резултат представљања рада може бити подизање свести академске заједнице о различитим моделима заштите ауторског права на интернету, начинима одрицања дела права на коришћење ауторског дела ради лакшег коришћења истог од стране других, као и научни допринос о томе када примена ауторског права може довести до ограничења права на слободу изражавања на интернету, и обрнуто.sr
dc.description.abstractThis paper aims to present the mechanisms of copyright law protection on the Internet, the most common breaches of that right, as well as the relation between the copyright law and the right to freedom of expression on the Internet. This article will, in particular, focus on new movement that was established in the beginning of twenty first century – creative commons licences – where authors offer some of the usage rights to public, so that the work can be used easier in public domain. The copyright law in this paper will be examined from the regulatory point of view (international organizations, European Union, the Republic of Serbia), author’s perspective and of the copyright material users on the Internet. Several case studies on breaches of copyright law on the Internet will be presented. Copyright law has become more vulnerable than ever, nowadays, with the rise of the Internet. By one click, the work can be – not only copied, but – further distributed at easy. The paper will communicate the copyright options under creative commons licences,where author remains the creator of the work, but can now offer some of the usage rights to public, under strictly defined conditions. Finally, the paper will explain the relation between the copyright and the right to freedom of expression, enlightening the points where these two rights meet as well as clarifying when each of them prevails over the other. The expected impact of presenting this paper could be awareness raising of the academic community on various models of protecting the copyright law on the Internet. The paper will also facilitate when the enforcement of copyright law could result in the interference with the right to freedom of expression on the Internet.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherSrpsko sociološko društvo : Beogradsr
dc.publisherUniverzitet u Nišu - Filozofski fakultet : Nišsr
dc.publisherInstitut za uporedno pravo : Beogradsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179076/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceInternet i društvo - Međunarodni tematski zbornik radova; Internet and Society - International Thematic Collection of Paperssr
dc.subjectcopyrightsr
dc.subjectInternetsr
dc.subjectfreedom of expressionsr
dc.subjectcreative commons licencesr
dc.subjectauthorsr
dc.subjectautorsko pravosr
dc.subjectInternetsr
dc.subjectsloboda izražavanjasr
dc.subjectcreative commonssr
dc.subjectautorsr
dc.subjectEvropska unijasr
dc.subjectEuropean Unionsr
dc.subjectSavet Evropesr
dc.subjectCouncil of Europesr
dc.subjectSerbiasr
dc.titleZaštita autorskog prava i pravo na slobodu izražavanja na Internetusr
dc.titleThe Protection of Copyright Law and the Right to Freedom of Expression on the Internetsr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.epage406
dc.citation.spage395
dc.identifier.fulltexthttp://rfpn.fpn.bg.ac.rs/bitstream/id/2636/fulltext.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfpn_1012
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record