Show simple item record

Protection of vulnerable energy consumers through the introduction of energy poverty

dc.creatorObrenović, Strahinja
dc.date.accessioned2023-10-09T11:32:05Z
dc.date.available2023-10-09T11:32:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0354-6543
dc.identifier.urihttp://rfpn.fpn.bg.ac.rs/handle/123456789/1037
dc.description.abstractЕнергетско сиромаштво је већ препознато као проблем почетком 21. века, како на глобалном, тако и на европском нивоу. Реч је о феномену ког нису поштеђене ни развијене државе, али који је свакако присутнији у државама у развоју, односно неразвијеним државама. Ипак, ни данас нема јединствене дефиниције онога што представља енергетско сиромаштво, и оно се разликује од државе до државе и условљено је различитим околностима. Циљ овог рада је да укаже на неке карактеристике енергетског сиромаштва које су идентичне за све државе и регионе, као и да истакне разлике које могу да се јаве приликом дефинисања и мерења енергетског сиромаштва, што последично утиче и на различите мере и стратегије којима прибегавају државе како би се избориле са овим проблемом. У Европској унији су препознате категорије енергетски угрожених купаца, односно потрошача и енергетског сиромаштва у правно обавезујућим актима, нарочито од усвајања тзв. Трећег енергетског пакета. Када је реч о Србији, категорија енергетски угрожених купаца је препозната Законом о енергетици, а ближе регулисана Уредбом о енергетски угроженом купцу, док је појава енергетског сиромаштва дефинисана тек 2021. године усвајањем Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије. Препознавањем ових категорија је начињен значајан позитиван искорак у домену заштите рањивих купаца, односно потрошача енергије, али преостаје да се види учинковитост мера које се предузимају како би се побољшао положај енергетски угрожених купаца, односно смањило или искоренило енергетско сиромаштво.sr
dc.description.abstractEnergy poverty has been recognized as a problem at the beginning of the 21st century, both globally and at the European level. It is a phenomenon that pose a challenge even for developed countries, but which is certainly more present in developing countries and especially in the underdeveloped countries. However, we still do not have a single definition of energy poverty, and it differs from country to country and depends on many circumstances. The aim of this paper is to point out some characteristics of the energy poverty that are identical for all countries and regions, as well as to highlight the differences that may occur when defining and measuring energy poverty, which consequently affects the various measures and strategies needed to tackle this problem. In the European Union, concepts of energy vulnerable customers and energy poverty have been recognized in legally binding acts, especially after the adoption of the so-called Third energy package. When it comes to Serbia, the category of energy vulnerable customer is recognized by the Law on Energy, and regulated in more detail by the Decree on Energy Vulnerable Customer, while the concept of energy poverty was defined only in 2021 through the Law on Energy Efficiency and Rational Use of Energy. Recognition of these concepts was a significant step towards a better protection of vulnerable customers. In practice, there still remains to see the effectiveness of measures taken with the aim to reduce or even to eradicate the energy poverty.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherПриштина : Правни факултет Универзитета у Приштиниsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceЗборник радова Правног факултета у Приштиниsr
dc.subjectенергетски угрожени купацsr
dc.subjectенергетско сиромаштвоsr
dc.subjectенергетска ефикасностsr
dc.subjectенергетско тржиштеsr
dc.subjectenergy vulnerable customersr
dc.subjectenergy povertysr
dc.subjectenergy efficiencysr
dc.subjectenergy marketsr
dc.titleЗаштита енергетски угрожених потрошача кроз увођење категорије енергетског сиромаштваsr
dc.titleProtection of vulnerable energy consumers through the introduction of energy povertysr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.epage170
dc.citation.rankM53
dc.citation.spage149
dc.identifier.fulltexthttp://rfpn.fpn.bg.ac.rs/bitstream/id/2788/fulltext.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfpn_1037
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record